Zakończone aukcje

Inwestycja w firmę handlowo - usługową.

Inwestycja w firmę handlowo - usługową.

Zebrano 190 000 zł
Wartość inwestycji 190 000 zł

Wynagrodzenie:

19%

(zysk inwestora w skali roku)

Okres inwestycji:

12 miesięcy

Zabezpieczenia:

 • Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji
 • Poręczenie wekslowe
 • Przewłaszczenie
0 dni do końca
Finansowanie firmy zajmującej się transportem towarów - ROI 37,38% (w skali roku)

Finansowanie firmy zajmującej się transportem towarów - ROI 37,38% (w skali roku)

Zebrano 200 000 zł
Wartość inwestycji 200 000 zł

Wynagrodzenie:

19%

(zysk inwestora w skali roku)

Okres inwestycji:

60 miesięcy

Zabezpieczenia:

 • Nieruchomość / Wpis w KW
 • Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji
 • Poręczenie wekslowe
 • Przewłaszczenie
 • Weksel
0 dni do końca
Finansowanie gospodarstwa rolnego - ROI 36,97% (w skali roku)

Finansowanie gospodarstwa rolnego - ROI 36,97% (w skali roku)

Zebrano 690 000 zł
Wartość inwestycji 230 000 zł

Wynagrodzenie:

19%

(zysk inwestora w skali roku)

Okres inwestycji:

36 miesięcy

Zabezpieczenia:

 • Nieruchomość / Wpis w KW
 • Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji
 • Weksel
0 dni do końca

Masz pytania?
Skontaktuj się z naszym przedstawicielem

Martyna Orzełowska