Prasa o nas

Prasa o nas

Rynek pożyczek społecznościowych w Polsce: analiza opłacalności alternatywnej formy inwestowania

Jak wynika z danych Narodowego Banku Polskiego, na koniec 2017 roku suma wolnych aktywów finansowych Polaków wynosiła około 2 bilionów złotych. Jednocześnie, co zbadała Fundacja Kronenberga, tylko co jedenasty z nas inwestuje swoje środki z myślą o pomnożeniu kapitału. Wciąż największą popularnością cieszy się lokowanie środków w nieruchomościach (tę ścieżkę wybiera ponad połowa prywatnych inwestorów). Wyraźnie rośnie też zainteresowanie rynkiem tzw. pożyczek społecznościowych, czyli social lending. To atrakcyjna i bezpieczna forma inwestycji, która stanowi ciekawą alternatywę chociażby dla standardowych produktów bankowych.

Lokata? Nie, dziękuję

Od kilku lat obserwujemy sukcesywny odwrót Polaków od inwestowania wolnych środków finansowych na lokatach bankowych. Powodem jest oczywiście niska opłacalność. Spójrzmy na zestawienie oprocentowania najlepszych lokat w Polsce w marcu 2019 roku (za: www.toplokatybankowe.pl):

Bank

Nazwa lokaty

Oprocentowanie

Okres

Min. wkład

Maks. Wkład

Nest Bank

Lokata Witaj

4,00%

3 m-ce

1000 zł

10000 zł

Idea Bank

Lokata Happy

4,00%

3 m-ce

500 zł

20000 zł

Lion’s Bank  

Lokata Welcome

4,00%

3 m-ce

20000,01 zł

100000 zł

BGŻ Optima

Lokata Bezkarna

3,50%

3 m-ce

1000 zł

20000 zł

Idea Bank

Lokata Happy Pro

3,50%

3 m-ce

20000,01 zł

40000 zł

mBank

Lokata 3,5% na powitanie

3,50%

3 m-ce

500 zł

10000 zł

Getin Bank

e-lokata na Nowe Środki VIII

3,30%

3 m-ce

500 zł

1000000 zł

 

„Na papierze” wygląda to jeszcze całkiem nieźle, ale gdy policzymy realny zysk z lokaty, okaże się, że opłacalność tej formy inwestycji jest co najmniej dyskusyjna. Najlepiej w zestawieniu wypada Getin Bank, który choć oferuje relatywnie niskie oprocentowanie, to pozwala umieścić na lokacie aż 1 milion złotych.

W tym przypadku zysk netto (po odliczeniu 19% podatku od zysków kapitałowych, nazywanego podatkiem Belki) wyniesie ok. 6600 zł. Oznacza to, że realne oprocentowanie lokaty w skali roku wynosi zaledwie 0,66%! Uwzględniają inflację okaże się zatem, że umieszczając środki na lokacie bankowej w rzeczywistości tracimy, ponieważ sukcesywnie spada wartość pieniądza w czasie.

Trudno się spodziewać, aby jakikolwiek prywatny inwestor dysponujący aktywami na poziomie 1 miliona złotych zadowolił się takim zyskiem. Stąd obserwujemy bardzo dynamiczny odpływ środków z lokat i kont oszczędnościowych.

Polacy szukają innych form inwestycji i tutaj naturalnym kierunkiem wydaje się być rynek nieruchomości. Jest tylko jeden problem: bardzo wysokie ceny. Boom budowlany winduje koszty materiałów, a to przekłada się na nieatrakcyjne oferty sprzedaży nieruchomości. Drogi zakup oznacza mniejszy zysk z tytułu np. wynajmu mieszkania.

Nic zatem dziwnego, że – wzorem krajów zachodnich – także w Polsce coraz większym zainteresowaniem cieszą się wspomniane już pożyczki społecznościowe (social lending). Zaletą tej formy inwestycji jest przede wszystkim atrakcyjna, prognozowana rentowność, łatwa dostępność oraz wysoki poziom bezpieczeństwa.

To oczywiście tylko przykłady inwestycji realizowanych przy wsparciu pożyczek społecznościowych. Podobnych projektów stale przybywa, a wraz z nimi pojawia się coraz więcej prywatnych inwestorów zainteresowanych pożyczeniem kapitału na wysoki procent.

Analizując przedstawione inwestycje można wyciągnąć wniosek, że średnie oprocentowanie prywatnej pożyczki społecznościowej w skali roku wynosi 18%. Rentowność takiej inwestycji jest więc na wielokrotnie wyższym poziomie, niż ma to miejsce w przypadku lokat bankowych.

Co z bezpieczeństwem?

Trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że pożyczki społecznościowe mimo wszystko są obarczone wyższym ryzykiem niż produkty bankowe. Doniesienia z rynku pokazują jednak, że prawdopodobieństwo niespłacalności pożyczek oscyluje w granicach 5-7%, natomiast współczynnik terminowości spłat to grubo powyżej 90%.

Ryzyko więc istnieje, ale można je znacząco zminimalizować korzystając z ofert zamieszczonych na profesjonalnych platformach crowdfundingowych, jak wspomniana DuoInvest.pl. Zawsze warto również sprawdzić, na co pożyczkobiorca zamierza przeznaczyć zebrany kapitał. Bezpieczniej jest inwestować w projekty komercyjne, za którymi stoją zarejestrowane podmioty gospodarcze.

CGK

link do gazety: https://cogdziekiedy.waw.pl/2019/03/15/rynek-pozyczek-spolecznosciowych-w-polsce-analiza-oplacalnosci-alternatywnej-formy-inwestowania/

Masz pytania?
Skontaktuj się z naszym przedstawicielem

Martyna Orzełowska